Uzm. Dr. Turgay Baz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

17.05.1966 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Gaziantep Aliye-Ömer Battal İlkokulunu ve Gaziantep Anadolu Lisesini bitirdi. Tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tamamladı.

          ÇALIŞMA HAYATI

 • 1994 Yozgat ili Yenifakılı ilçesi Sağlık Grup Başkanlığı
 • 1995 Bursa ili Samanlı Sağlık Ocağı
 • 1995 Bursa 112 Acil Kurtarma ve İlk Yardım
 • 1996 Batman ili Sason İlçesi 7. Jand. Kom.Taburu
 • 1997 Bursa ili Samanlı Sağlık Ocağı
 • 1998 112 Acil Kurtarma ve İlk Yardım
 • 1999 Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
 • 2000 Harran Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2005-2016 Özel Hastanelerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2016 yılından beri kendi muayenehanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2000 yılında Tbc Peritonitli bir vaka ( Poster, 44. Milli Pediatri Kongresi, Bursa )
 • 2001 yılında Üç vaka dolayısıyla Konjenital CMV enfeksiyonu ( Poster, Ulusal Neonataloji Kongresi,Samsun )
 • 2001 yılında İnfantil B12 vitamini eksikliğine bağlı massif gastrointestinal kanama ( Poster, 45. Milli Pediatri kongresi Erzurum)
 • 2001 yılında Pansitopeninin ayırıcı tanısında Bruselloz.(Poster, 45. Milli Pediatri kongresi Erzurum)
 • 2002 yılında Mikrohematokrit tüpleri ile yapılan eritrosit sedimentasyon hızı ölçümünün standart sedimentasyon yöntemi ve hematolojik parametrelerle ilişkisi (Poster, 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin)
 • 2002 yılında İki taraflı Parotis bezi tutulumuyla seyreden T hücreli Akut Lenfoblastik Lenfoma (Sözlü Bildiri. 46. Milli Pediatri Kongresi , Mersin)
 • 2002 yılında İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Antibiyotik direnci (Poster ,46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin)
 • 2002 yılında Tip 1 D.M. tanılı hastalarımızın retrospektif incelenmesi ( Poster, 7.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi , Trabzon )
 • 2004 yılında Tekrarlayan Kawasaki Hastalığı (Olgu Sunumu).Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1 (3).s 31-33
 • 2004 yılında Şanlıurfa ilinde sağlıklı süt çocuklarında çinko ve bakır düzeyleri (uzmanlık tezi).
 • 2004 yılında 6-12 ay arası çocuklarda B12 vitamini eksikliğinin psikomotor, mental ve sosyal gelişim üzerindeki etkisi, Turkish Journal of Haematology (Supplement), Volume 21, Number 3
 • 2004 yılında Konvülziyonla başvuran bir takayasu arteriti olgusu. ( Poster, 1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Edirne)
 • 2004 yılında Şanlıurfa ilinde oto tamir atölyelerinde çalışan çıraklarda saç ve kan kurşun düzeyleri ve hematolojik değerler üzerine etkileri, Araştırma makalesi, Harran Tıp Fak Der; 1 (4). 33
 • 1998 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Güvenliği Denetimi eğitim programı. Bursa.
 • 2000 yılında Milli pediatri kongresi Bursa.
 • 2001 yılında Ulusal Neonataloji Kongresi Samsun.
 • 2001 yılında Neonatalojide yenilikler kursu Samsun.
 • 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı kursu Şanlıurfa.
 • 2002 yılında 46. Milli pediatri kongresi Mersin.
 • 2004 yılında Allerjik Hastalıklar ve Astım sempozyumu Gaziantep.
 • 2004 yılında1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Edirne.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı & Fitoterapist