Kene ile temas eden herkeste KKKA hastalığı meydana gelir mi?